เปลี่ยนห้องเรียนให้มีสีสัน พร้อมสร้างการเรียนรู้ด้วยคุณภาพเสียงที่ลงตัว

21

ใครที่เคยผ่านประสบการณ์การเรียนในห้องเรียนรวมขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ถ้าอยู่ในอาคารที่สร้างมานาน คงต้องเคยเจอปัญหาเรื่องเสียงกันมาบ้าง ดังนี้การออกแบบห้องเรียนขนาดใหญ่ให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีเหมาะสม จึงช่วยสร้างบรรยากาศให้กับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

การเลือกใช้วัสดุจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากช่วยให้เกิดเสียงรบกวนน้อยแล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศให้กับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ด้วยวัสดุอะคูสติกสำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง เอสซีจี วัสดุที่สามารถใช้แทนวัสดุปิดผนัง พร้อมสร้างดีไซน์เก๋ ๆ ให้พื้นผิวผนังไปด้วยในตัว

ปัญหาที่พบในห้องเรียนขนาดใหญ่ คือ ความก้องและการสะท้อนของเสียง เนื่องจากห้องเรียนส่วนใหญ่จะผนัง
และหน้าต่างที่เป็นกระจก แต่เมื่อติดตั้งวัสดุอะคูสติกสำหรับผนังตกแต่ง และดูดซับเสียงบริเวณผนังด้านหลังและด้านข้างเพื่อลดความก้องของเสียงภายในห้อง

โดยห้องเรียนที่เราใช้เป็นตัวอย่างแสดงการติดตั้งในครั้งนี้ เป็นห้องเรียนของเรียนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และใช้วัสดุอะคูสติกสำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง เอสซีจี ซึ่งวัดค่า RT (Reverberation time) ซึ่งเป็นค่าความกังวาล หรือ ความก้องของเสียงภายในห้อง ที่มีการสะท้อนกลับมาได้ประมาณ 5 วินาทีซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงสะท้อนและมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนได้

ขณะวัดเสียงห้องเรียนก่อนติดตั้งวัสดุอะคูสติกสำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง

ภายในห้องเรียนก่อนติดตั้งวัสดุอะคูสติก ได้มีการติดตั้ง ฝ้าอะคูสติกเพื่อช่วยดูดซับเสียง ซึ่งยังไม่เพียงพอ ต่อการลดเสียงที่จะเกิดการสะท้อนภายในห้อง

ติดตั้งวัสดุอะคูสติกสำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียงในส่วนของผนัง ที่เป็นส่วนทึบ ด้านข้าง ห้องซึ่งส่วนใหญ่จะสลับกับหน้าต่างที่เป็นกระจก ซึ่งจะเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดการสะท้อนของเสียง

หลังจากที่ติดตั้ง วัสดุอะคูสติก สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง ที่บริเวณผนัง ทั้ง 3 ด้านของห้อง แล้วทำการวัดค่า RT อีกครั้ง โดยค่าที่ได้ เท่ากับ 1.06 วินาที ในความถี่ 500 HZ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เสียงที่ได้ยินชัดเจน
ช่วยให้การเรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.scgbuildingmaterials.com/th?ct=TH