สีฟ้าร่วมร้อยใจ ถวายความอาลัย ส่งมอบดอกดารารัตน์ ๑๐๖,๙๙๙ ดอก

31

สีฟ้าร่วมร้อยใจ ถวายความอาลัย ส่งมอบดอกดารารัตน์ ๑๐๖,๙๙๙ ดอก
สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙

นางจินตนา รัชไชยบุญ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บริหาร บริษัทห้องอาหารสีฟ้า จำกัด ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริษัทห้องอาหารสีฟ้า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน ๑๐๖,๙๙๙ ดอก สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัย โดยมี นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 3 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพ ฯ