จาร์เค็นร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ด้านสถาปัตย์บำบัดแก่ผู้ป่วยสูงวัย รพ.รามา ฯ

41

กลุ่มบริษัทจาร์เค็น บริษัทออกแบบชั้นนำของไทย โดย นายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม และนางศศิวิมล สินธวณรงค์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท จาร์เค็น จำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้ด้านสถาปัตย์บำบัดกับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูหลังการผ่าตัด ร่วมกับ ผศ.นพ. ธีระ วรธนารัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย และพัฒนาการแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฎิบัติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการเสวนาความรู้เพื่อสุขภาพ หัวข้อ “การพลัดตกหกล้ม” โดยมีรศ.พญ.ดร. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง OPD โรงพยาบาลรามาธิบดี