เสริมความรู้! MBA. SPU เรียนรู้ธุรกิจการท่องเที่ยว Edutainment

9

นักศึกษา MBA.SPU ป.โท เรียนรู้มิติใหม่ของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้น Edutainment กับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย CEO World Pro Travel

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต SPU โดยได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งนภา คำพญา กรรมการผู้จัดการบริษัท เวิลด์โปร แทรเวิล จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้น Edutainment คือ การให้บริการการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับสาระความรู้ พร้อมแนะนำแนวทางความสำเร็จของธุรกิจกับการตลาดระหว่างประเทศ ณ ห้องเรียนวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้