“รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ” ชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกา

39

“รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ” ประกาศความพร้อมชูระบบการสอน SET/LET จากอเมริกาที่แรกในไทยสิงหาคมนี้

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ”หนึ่งในเครือข่ายของ “เบซิส” เครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ประกาศความพร้อมนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์เปิดการเรียนการสอนเป็นแคมปัสแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดือนสิงหาคมนี้

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า “กลุ่มทองสิมามีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาชุมชนย่านพระราม 2 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้อย่างครบครัน มีบริการที่เอื้อประโยชน์และเชื่อมต่อกับชุมชนโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงพยาบาลนครธนจากโรงพยาบาลทั่วไปสู่โรงพยาบาลเฉพาะทาง สร้างศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ตลาด อาคารพาณิชย์ และธุรกิจด้านบริการอื่นๆและล่าสุดยังได้พัฒนาด้านการศึกษาโดยร่วมกับเบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ (BASIS International School Bangkok) บนพื้นที่ 22 ไร่ หลังห้างเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ซึ่งนับเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนลำดับที่ 35 ของเครือข่ายเบซิส และเป็นลำดับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นางสาวเพ็ญศิริ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าและความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนว่า ขณะนี้ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาคารสูง 2 และ 3ชั้น พร้อมด้วยที่จอดรถชั้นใต้ดิน ทั้งหมดจำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารเรียน อาคารอนุบาล อาคารศิลปะและการแสดง อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคารกีฬาและสันทนาการ โดยสามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 1,500 คน โรงเรียนจะพร้อมเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป โดยมีกำหนดเปิดสอนอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้

เครือข่ายของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรเบซิส คือหนึ่งในเครือข่ายการศึกษาที่ทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและในระดับสากล ซึ่งมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือข่ายเบซิสผสานรวมกับการเรียนการสอนทางวิชาการที่เข้มข้น โดยได้นำเอาแนวคิดด้านการศึกษาที่เป็นจุดแข็งจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษาแบบอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้เตรียมการเรียนการสอนในระบบการศึกษารูปแบบเฉพาะของเบซิส ทั้งด้านการคัดสรรคณะครูอาจารย์ การติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และทางด้านหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ต้องพัฒนาทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะต้องมีทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทุกสาขาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้นักเรียนจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

โรงเรียนนานาชาติ เบซิส กรุงเทพฯ ได้คัดเลือกให้ อาจารย์อลิซาเบ็ท ธีส์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยอาจารย์อลิซาเบ็ทได้ย้ายมาจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเบซิส โอโรวัลลีย์ มลรัฐแอริโซนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สร้างชื่อเสียงเป็นอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา อาจารย์อลิซาเบ็ทได้กล่าวถึงหลักสูตรของเบซิสว่า เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีการวางแผนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Spiraling Curriculum) เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วย Connections Class ที่เชื่อมโยงความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ และสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นต้น รวมถึงครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) ที่คอยดูแลพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เข้าใจพฤติกรรม ความชอบ ความกล้าแสดงออก พัฒนาการทางด้านสติปัญญา อารมณ์และร่างกาย โดยสามารถสอนนักเรียนร่วมกันและช่วยกันดึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนออกมา

ระบบ SET/LET ในรูปแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงเรียนในเครือเบซิส การผสมผสานความเชี่ยวชาญของครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้มากที่สุด นอกจากนี้เบซิสยังมีเครือข่ายครูขนาดใหญ่ ที่มีการวัดผลและการแชร์ความรู้ระหว่างกันในเครือข่าย เพื่อพัฒนาความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในด้านเทคนิคการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

นางสาวเพ็ญศิริยังได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยว่า “จากสถิติล่าสุดของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560(2560-2561) พบว่า ประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติจำนวน 182 แห่ง โดย 94 แห่งอยู่ในกรุงเทพฯ และมีนักเรียนในระบบการศึกษานานาชาติในกรุงเทพฯ จำนวน 33,969 คน สำหรับฝั่งกรุงธนบุรี มีโรงเรียนนานาชาติ 5 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล 2 แห่ง ระดับอนุบาล-มัธยม 2 แห่ง และเป็นโปรแกรมนานาชาติในโรงเรียนไทย 1 แห่ง กลุ่มทองสิมามองเห็นการเติบโตในด้านการศึกษานานาชาติจึงมุ่งพัฒนาโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ให้เป็นโรงเรียนที่คุณภาพระดับสากล ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ย่านพระราม 2 และใกล้เคียง รวมถึงครอบครัวที่พำนักในย่านธุรกิจต่างๆ นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครเรียนในช่วงแรกนี้จะอยู่ในช่วงอายุ 3-9 ปี ซึ่งตรงกับแผนการศึกษาที่ได้วางไว้ โดยจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นปีขึ้นตามลำดับจนครบเกรด 12

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ที่ 02-415-0099 หรือ www.basisinternationalbkk.com