เอเชียทีค เชิญร่วมฉลองตรุษอีดิ้ลฟิตรี้ ในงาน ฟิตตรี้เฟส 2019

40

13-17 มิ.ย. 62 เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม เชิญร่วมฉลองตรุษอีดิ้ลฟิตรี้นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในงาน ‘ฟิตตรี้เฟส 2019 มุสลิมเจริญกรุง ณ ถนนหลากวัฒนธรรมกับสายน้ำและการค้า’

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยองค์กรผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา และสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม จัดงาน ‘ฟิตตรี้เฟส 2019 มุสลิมเจริญกรุง ณ ถนนหลากวัฒนธรรมกับสายน้ำและการค้า’ เทศกาลเฉลิมฉลองหลังการถือศีลอดของชาวมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะจัดเพื่อฉลองตรุษอีดิ้ลฟิตรี้แล้ว ยังได้สะท้อนวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผ่านบริบทท้องถิ่นของชาวมุสลิม อาทิ อาหารพื้นเมืองตำรับดั้งเดิมที่เป็นที่นิยม วัฒนธรรมและวิถีชุมชนมุสลิมย่านเจริญกรุง-บางรัก ที่มีมายาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบัน ภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดง นิทรรศการศิลปะเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำเจ้าพระยา การเล่าเรื่องราวจากพี่น้องในชุมชนต่างๆ การร่วมแต่งกายแบบอิสลาม Muslim Cos Play การแสดงด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายอาทิ การขับร้องประสานเสียง และการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น “ฮาลาลเชฟกระทะเหล็ก” โดยเชฟยะฮ์กูป เป็นเชฟผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็ก พร้อมสัมผัสโรง น้ำชาการกุศลสไตล์อิสลามและชิมอาหารรสเด็ดประจำถิ่น การแสดงปัญจักสีลัต กิจกรรมฟาดแอนด์ฟิน” Workshop โรตี กิจกรรม “มัจรูจ” การแสดงตีกลองหน้าเดียวและการแสดง “ลิเกฮูรู” พร้อมการแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และกิจกรรมเสวนามากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในศาสนา สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด พร้อมสินค้าที่หลากหลาย

ร่วมย้อนเวลาสัมผัสวิถีชีวิตชาวมุสลิมย่านเจริญกรุง และฉลองตรุษอีดิ้ลฟิตรี้ 2019 รายได้นำมอบให้แก่มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้ระหว่าง 13 -17 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. – 23.00 น. ณ. ลานเอเชียทีคพาร์ค โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เกี่ยวกับมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 โดยจัดทำกิจกรรมในรูปแบบชมรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทุกประเภท ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา เมื่อทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้ทราบข่าว ทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจะรีบเร่งประสานงานแจ้งข่าวให้สมาชิกและพี่น้องประชาชนได้รับทราบและร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ไปให้ความช่วยเหลือ ตามสภาพการณ์และความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนั้น

มูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ก่อเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความเสียสละของคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของมัสยิดในเขตยานนาวา สาทร และบางคอแหลม จนกระทั่งปัจจุบันทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะผู้ประสบภัย มีคณะกรรมการบริหารและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้ที่มีความเสียสละ อยากช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปให้มาร่วมกันเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ตามกำลังและความสามารถของแต่ละท่าน โดยเข้ามาเป็นอาสาสมัครและเข้ามาร่วมกันบริจาค ทั้งนี้เนื่องจากทางมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยไม่มีรายได้จากที่ใดเป็นหลัก แต่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเป็นผู้ดำเนินการนำทรัพย์สิน สิ่งของและความปรารถนาดีความเป็นห่วงเป็นใย ไปบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย