“SPI” เปิดสำนักงานใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา

72

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI พัฒนาขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ และนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ ตั้งแต่ปี 2517 หรือกว่า 45 ปี ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ ศรีราชาให้เป็นสวนอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน โดยมีการวางผังโครงการที่ดี มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ดี และเป็นสวนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนภายในและโดยรอบ

ด้วยจุดเด่นของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาทำให้สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุน จนมีการขยายงานและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเร็ว ๆ นี้SPIยังได้เปิดสำนักงานแห่งใหม่ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าและรองรับการขยายตัวของธุรกิจภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา

ในโอกาสนี้ นายวิชัยกุลสมภพกรรมการผู้จัดการใหญ่SPI ได้จัดพิธีเปิดสำนักงานใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา มาเป็นประธานในพิธีเปิดแพรป้ายสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ และยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารในเครือสหพัฒน์และพันธมิตรธุรกิจมาร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางมิตรภาพที่อบอุ่นพร้อมกันนี้ นายวิชัยยังได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรและสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จต่อพันธมิตร โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจคู่คุณธรรม