ETDA จัดงาน “Thailand Cybersecurity 2019”

25

ETDA จัดงาน “Thailand Cybersecurity 2019” ยิ่งใหญ่ จับมือ 2 องค์กรชั้นนำระดับโลก “RSA® Conference และ CYBERTECH” ระดมกูรูด้านซีเคียวริตี้ ร่วมเวทีสัมมนา เตรียมพร้อมรับภัยไซเบอร์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ อีกทั้งยังมีบทบาทใหม่ในการกำกับดูแลการทำธุรกิจบริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เล็งเห็นปัญหาของภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งการโจมตีระบบ การขโมยข้อมูล การปลอมบัญชีโซเชียลมีเดีย หรือภัยจากข่าวปลอม หรือ Fake News ที่กำลังระบาดอย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่เพียงสร้างกระแสทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

ด้วยเหตุผลนี้ ETDA (เอ็ตด้า) จึงได้จัด “งาน Thailand Cybersecurity 2019” มหกรรมนิทรรศการและการประชุมระดับสากล ภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Transformation เพื่อให้คนไทยพร้อมรับ-ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยได้ร่วมมือกับ 2 องค์กรยักษ์ใหญ่ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลก “RSA® Conference และ CYBERTECH Global Events” มาร่วมจัดงาน RSA®C UNPLUGGED และ CYBERTECH ASIA 2019 พร้อมด้วยการเปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นนำของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญ กูรูไซเบอร์ซิเคียวริตี้ สปีคเกอร์จากทั่วโลกกว่า 25 คนมาร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น หัวข้อก้าวต่อไปของปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและการกำกับดูแล (The Next Chapter for AI: Ethics and Governance) โดย J. Micheal Phillips , Assistant General Counsel, Microsoft (มร.เจ. ไมเคิล ฟิลลิปส์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปแห่งบริษัทไมโครซอฟต์)

หัวข้อภัยคุกคามและการตรวจจับ (Threats and Detection) โดย อนุสรณ์ อูปคำ ที่ปรึกษา อาวุโสด้านเทคโนโลยีของ ASEAN RSA ซึ่งเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ MEC และหัวข้อการทำความเข้าใจต่อภัยคุกคามเพื่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding the Threats to Intelligently Defend) โดย Leonard Kleinman, Chief Cyber Security Advisor Asia Pacific Japan (เลนเนิร์ด ไคลน์แมน หัวหน้าที่ปรึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เอเชียแปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่น)

หัวข้อคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับ (Recommendation and Best Practices for) และการนโครงสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไปใช้ (Cybersecurity Framework Implementation) โดย อิซุมิ ฮิโรยะ รองอธิบดีฝ่ายดิจิทัลและนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Izumi Hiroya, Deputy Director-General for ICT and Cybersecurity Policy ,Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan)

อีกหัวข้อที่น่าสนใจ คือ หัวข้อผลกระทบทางเศรษฐกิจ – ความเชื่อมั่นทางการเงิน (Economic Impact – Financial Confidence) โดย บุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย และหัวข้อผลกระทบทางสังคม – การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Social Impact – Cyberbullying) โดย ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมบนโลกไซเบอร์จากผู้ประกอบการ บริษัทชั้นนำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั้งในและต่างประเทศ และการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจผนึกความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกันอีกด้วย

“Thailand Cybersecurity 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-18.00น.ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.etda.or.th/tc2019/ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น