รพ.พญาไท-เปาโล ชวนสร้างสุขภาพดีด้วยการปรับพฤติกรรมใช้ชีวิต

29

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมลดปัญหาสุขภาพของสังคม ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีด้วยการปรับพฤติกรรมใช้ชีวิต

คนส่วนใหญ่มักจะจะนึกถึงสุขภาพก็ต่อเมื่อตนเองป่วย เมื่อป่วยก็ต้องการเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุด แต่คงจะดีกว่าถ้าเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลโรคภัยมากที่สุด เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จึงจัดกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล “One Love Charity Run Presented by PMC Medical Campus” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ตั้งแต่การออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ไม่ตามใจปากมากเกินไป การจัดการกับความเครียด และพักผ่อนให้เพียงพอ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และรักษาสุขภาพช่องปากและฟันสม่ำเสมอ

นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ ผู้อำนวยการสายบริหารงาน โรงพยาบาลกลุ่ม PMC กล่าวว่า “กิจกรรมวิ่งครั้งนี้ เราชวนนักวิ่งมา ‘วิ่งแลกยิ้ม’ คือแลกกับยิ้มของตัวผู้วิ่งเองที่มีสุขภาพดี ออกกำลังกายแล้วจิตใจแจ่มใส และยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากที่ขาดโอกาส และแลกกับยิ้มของผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดช่วยเหลือรักษาโรคมะเร็งช่องปาก จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมบริเวณศีรษะและคอ จากโรงพยาบาลในเครือฯ”

โรคมะเร็งช่องปากเป็นอีกหนึ่งโรคที่อันตรายถึงชีวิต และมีปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ตลอดจนการไม่รักษาดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี ปัจจุบันมีสถิติผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอยู่ที่ร้อยละ 6 ของมะเร็งทั่วร่างกาย และมีผู้ป่วยขาดโอกาสรอการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวนมาก เนื่องจากการผ่าตัดและรักษาแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นเครือพญาไท-เปาโล จึงเร่งระดมทุนส่งมอบให้มูลนิธิ One Love เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งช่องปากที่ขาดโอกาส

สำหรับ PMC Medical Campus คือการผนึกกำลังของ 3 โรงพยาบาลในเครือพญาไท-เปาโล ได้แก่รพ.พญาไท1 ศรีอยุธยา รพ.พญาไท 2 สนามเป้า และ รพ.เปาโล พหลโยธิน เพื่อนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญของในแต่ละโรงพยาบาลมาให้บริการผู้ป่วยได้ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งในกลุ่มโรคซับซ้อน เวชศาสตร์การดูแลสุขภาพ เวชศสาตร์ฟื้นฟู ศัลยกรรม และเป็น Medical Campus ที่มีการวิจัยพัฒนาทางวิชาการทางการแพทย์ เพื่อหาแนวทางรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด ให้เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่เป็น State-of the art อาทิ กลุ่มโรคด้านสมองและระบบประสาท กลุ่มโรคด้านกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ รวมไปถึงกลุ่มอุบัติเหตุและต่ออวัยวะ