แม็คโคร ประกาศผู้นำค้าส่งผลิตภัฌฑ์นม หวังคนไทยดื่มนมมากขึ้น

13

แม็คโคร ประกาศผู้นำค้าส่งผลิตภัฌฑ์นม หวังคนไทยดื่มนมมากขึ้น พร้อมกระตุ้นการเติบโตในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “แม็คโคร ศูนย์ค้าส่งผลิตภัณฑ์นม มีครบ จบที่เดียว” รับวันดื่มนมโลก (World Milk Day) สนับสนุนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ควบคู่กับการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ โดยมี ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี ณ แม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้