ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

13

ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เดินหน้าขยายความสำเร็จของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ “เอสเอ็มอี” เพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปสู่ระดับภูมิภาค โดยจะเชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ YEC ในจังหวัดรวมกว่า 100 ราย มาเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป พร้อมเสริมความรู้จากวิทยากรเชี่ยวชาญด้าน SME ซึ่งจะประเดิมที่แรกวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี และวิทยากรมากประสบการณ์ คุณพรเทพ เหลือทรัพย์สุข ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตมากกว่า 15 ปี ช่วยองค์กรขนาดใหญ่และ SME ที่จะมาลับคมความรู้เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งภายใต้ปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล อีกด้วย