คุณผู้ชาย เช็คตัวเองด้วย ก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากลุกลาม

18

เช็คตัวเอง ก่อนมะเร็งต่อมลูกหมากลุกลาม ด้วยการตัดชื้นเนื้อตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก TRUS-Biopsy

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่คุกคามชีวิตผู้ชายทั่วโลก จากสถิติพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากพบบ่อยเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้ชายรองจากมะเร็งปอด และเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากจะพบได้ยากในชายอายุต่ำกว่า 40 ปี แต่ความเสี่ยงจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และส่วนมากจะเริ่มตรวจพบเมื่ออายุมากกว่า 60 ปีโดยปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีดังนี้คือ

ชายที่บริโภคอาหารประเภทเนื้อแดงและอาหารไขมันสูง ปริมาณมาก และรับประทานผักและผลไม้น้อย เชื้อชาติ อัฟฟริกัน-อเมริกัน จะมีความเสี่ยงสูงกว่าชาวเอเชีย ชายน้ำหนักเกิน หรือมีภาวะอ้วน มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อน (บิดาหรือพี่ชาย) เนื่องจากพันธุกรรมมีผลต่อการเกิดโรค อีกทั้งมีข้อมูลกล่าวว่ามะเร็งต่อมลูกหมากมีความเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ ดังนั้น ทีมแพทย์โรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด จะมาแนะนำถึงสาเหตุการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก เพื่อสามารถสังเกตตัวเองเบื้องต้น และวิธีการตรวจได้ดังนี้

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ 1. อายุ พบมากในผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีความเสี่ยงมากขึ้นตามอายุ 2. พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นประมาณ 3 เท่า 3. อาหาร มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารที่มีไขมันและพลังงานสูง อาหารจำพวกเนื้อแดง การบริโภคผักและผลไม้น้อย 4. การมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ในเลือดสูง 5. เชื้อชาติ การสูบบุหรี่ ความอ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกจะไม่มีอาการผิดปกติ แต่การรักษาตั้งแต่ระยะนี้จะได้ผลดีและเป้าหมายของการรักษาคือการหายขาดจากโรค ดังนั้นการตรวจพบโรคในระยะแรกๆ จึงมีความสำคัญ เป็นเหตุให้แนะนำการตรวจคัดกรองในผู้ชายที่อายุมากขึ้น

การตัดชื้นเนื้อตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก TRUS-Biopsy : Transrectal Ultrasound with Biopsy Prostate เป็นการตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากโดยการสอดเครื่องมืออัลตราซาวด์ ที่มีช่องใส่เข็มสปริงสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ครั้งละ 10 – 12 ชิ้น ใช้เวลาตรวจประมาณ 15 – 30 นาที ทำได้ทั้งการดมยาสลบ ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังทำการตัดชิ้นเนื้อ

แพทย์จะแนะนำตรวจชิ้นเนื้อในรายที่ตรวจเลือดพบค่าสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ตรวจร่างกายพบความผิดปกติ เช่น คลำได้ก้อนเนื้อ หรือลักษณะต่อมลูกหมากแข็งผิดปกติ เป็นต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือเรื่องสุขภาพอื่นๆ สามารถขอคำปรึกษาจากทีมแพทย์โรงพยาบาลในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (จังหวัดสมุทรปราการ) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และ 2 (จังหวัดนครสวรรค์) โรงพยาบาลพิษณุเวช (จังหวัดพิษณุโลก) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์) โรงพยาบาลสหเวช (จังหวัดพิจิตร) และโรงพยาบาลศิริเวชลำพูน (จังหวัดลำพูน)) และสามารถติดตามสาระดีๆ เกี่ยวกับการแพทย์ได้ที่ www.princhealth.com