สพม. เปิดตัวกรรมการชุดใหม่

5

นายชัยวัฒน์ ก้องพนาไพรสณฑ์ (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมพ่อค้าม้งไทย (สพม.) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมจัดงานประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางของสมาคมฯ พร้อมเปิดตัวคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าม้งไทยชุดใหม่อย่างเป็นทางการ โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการผลิตสินค้าเกษตร การดูแลเรื่องตลาด ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บ้านหว่าญ่าและม่อนวิวงาม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้