BEAUTY โชว์ศักยภาพให้ข้อมูลในงาน Thailand Focus 2017

37

นายสุรพล เพชรกลึง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลแนวโน้มการเติบโตและแผนการดำเนินงานของบริษัท แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในงาน Thailand Focus 2017 “Establishing the new engine” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร และ ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินซ์ โดยมีผู้ลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม อนันตราสยาม เมื่อเร็วๆนี้