โซแมท นวัตกรรมขจัดขยะอาหารอัจฉริยะ ร่วมตอกย้ำการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

33

โซแมท นวัตกรรมขจัดขยะอาหารอัจฉริยะ ร่วมตอกย้ำการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ในงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2017

Advertisement

นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART) ประเทศไทยและอินโดไชน่า ให้การต้อนรับ นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานและกรรมการ สถาบันอาคารเขียวไทย
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสมรรถนะของ โซแมท (SOMAT Pulper – Dehydrator) เครื่องขจัดขยะอาหารอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน

ที่สามารถแปรสภาพขยะอาหารให้ เหลือเพียง 1 ใน 8 ส่วน โดย ผ่านกระบวนการ บด คั้น และอบฆ่าเชื้อให้เป็นผงธุลี(ดิน) ในข้ามคืน ไร้กลิ่นรบกวน สามารถนำมาประกอบหน้าดิน เพาะปลูกพืชสวนและลดโลกร้อน ตามแนวทาง zero landfill มีใช้แพร่หลายในอเมริกา รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายขยะในองค์กรได้อีกด้วย จึงนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเลือกใหม่ เพื่อการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ในงานนิทรรศการและนำเสนอผลงานแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 2017 (Smart Cities – Clean Energy and 6th TGBI Expo 2017) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา