งานวิจัย ชี้ บุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลต่อหัวใจและโรคปอด น้อยกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้

13

งานวิจัยล่าสุดชี้บุหรี่ไฟฟ้าส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคปอด น้อยกว่าบุหรี่แบบเผาไหม้

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เผยผลการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่มีและไม่มีนิโคตินส่งผลต่อการตอบสนองทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคปอดน้อยกว่าควันบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว เป็นการประเมินตอบสนองทางชีวภาพในสัตว์ทดลองที่ได้รับไอละอองของบุหรี่ไฟฟ้าเทียบกับการสัมผัสควันบุหรี่ ผลการประเมินจากหลายๆ ตัวชี้วัดของการเกิดโรคพบว่า ไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดการอักเสบของปอด ความเสียหายทางโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลในปอด น้อยกว่าเมื่อเทียบกับควันบุหรี่

ดร. จูเลีย ฮวง ผู้อำนวยการฝ่ายพิษวิทยา ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “ผลการศึกษานี้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ต่อไปอย่างเห็นได้ชัด การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งสำคัญ เพราะไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษและความเสี่ยงของโรคที่ลดลงเมื่อเทียบระหว่างการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับการสูบบุหรี่มวน แต่ยังประเมินบทบาทของนิโคตินและรสชาติของน้ำยานิโคตินอีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาวิจัย ฉบับเต็มจะถูกส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญในเร็วๆ นี้”

ด้านนายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง (ไทยเเลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเลิกบุหรี่คือวิธีที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไป แม้จะทราบดีว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ต่างต้องการผลิตภัณฑ์ทางเลือกซึ่งแม้จะไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง แต่ก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่ และเขาควรมีสิทธิได้เข้าถึงทางเลือกเหล่านั้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเรายินดีนำเสนอผลการศึกษาล่าสุดของเรากับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่”
ติดตามข้อมูลต่างๆ ของ “ฟิลลิป มอร์ริส” ได้ที่ www.pmi.com/markets/thailand/en และ www.facebook.com/PhilipMorrisThailand