ปักหมุดรอ เทศกาลบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่  

12

สีสันของบอลลูน เป็นสิ่งที่สวยงาม ไม่ว่าเราจะแหงนมองจากพื้นดิน หรือ ได้อยู่บนฟ้าแล้วมองลงมาอย่างน่าตื่นเต้น เป็นประสบการณ์อันแสนประทับใจ และในหลายพื้นที่ก็ไม่ได้มีบอลลูนให้ชมกันง่ายๆ แม้ในประเทศไทย ก็ไม่ได้มีสถานที่ชมหรือขึ้นบอลลูนมากนัก

ล่าสุดถือเป็นข่าวดีที่สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยวทางใต้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ “เทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตลาดระยะใกล้จากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่พื้นที่และการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยบอลลูนที่เข้าร่วมงานมีจำนวน 12 ลูก เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

กิจกรรม บุคคลทั่วไปเข้าฟรี

ช่วงเช้า (เวลา 06.00-08.00 น.)

– Morning Free Flight รับชมการเตรียมบอลลูนของนักบอลลูน

– Balloon Tethering กิจกรรมร่วมขึ้นบอลลูนสำหรับนักท่องเที่ยว

– Walk-in Balloon เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ในลูกบอลลูน

– Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันบนท้องฟ้า

ช่วงเย็น (เวลา 17.00-22.00 น.)

– Balloon Tethering กิจกรรมร่วมขึ้นบอลลูนสำหรับนักท่องเที่ยว

– Walk-in Balloon เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ในลูกบอลลูน

– Balloon Display เป็นการลอยบอลลูนภายในสนามเพื่อสร้างสีสันบนท้องฟ้า

– Balloon Night กิจกรรมไฮไลท์การโชว์บอลลูน ประกอบแสง สี เสียง ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

– การจำหน่ายสินค้าและอาหาร ทั้งอาหารทั่วไป ซีฟู๊ด อาหารโบราณ อาหารนานาชาติ ให้นั่งทานโซนด้านนอก ขอความร่วมมือไม่เอาอาหารเข้าไปในสนาม