รพ. หัวใจกรุงเทพ ให้ความรู้การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

13

นพ.ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน “รพ. หัวใจกรุงเทพ มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเทคนิคสายสวนผ่านทางข้อมือ” โดยมี รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล แพทย์ปฏิบัติการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน และผู้อำนวยการอาวุโสอายุรแพทย์หัวใจ รพ. หัวใจกรุงเทพ และ นพ.วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล รองผู้อำนวยการศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รพ.หัวใจกรุงเทพ ร่วมให้ความรู้ในแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเน้นตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์ที่แม่นยำ แพทย์จะหาวิธีการในการรักษาที่ดีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อดีของการสวนหัวใจผ่านข้อมือ ช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ที่อาจเกิดได้จากการใส่สายสวนหัวใจทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ ช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลสั้นลง ผู้ป่วยสามารถลุกเดินได้ทันทีหลังการผ่าตัด หากผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือหลอดเลือดตีบที่รุนแรงและมีหลายเส้น แพทย์จะทำผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ต้องหยุดหัวใจ ช่วยให้หัวใจกลับมาแข็งแรงขึ้นได้อีกครั้ง ณ ห้องประชุม Tearoom ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.กรุงเทพ