ทีเอ็มบี ขออภัยในความไม่สะดวกและขอชี้แจงข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบงานธนาคาร

6
ปิติ ตัณฑเกษม

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า สืบเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนสายอุปกรณ์ของระบบเครือข่าย (Network) ระหว่างการโยกย้ายระบบงานของธนาคารไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ ทำให้เกิดปัญหากับระบบ Network ของธนาคาร และเนื่องจากอยู่ระหว่างย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์ ทำให้ธนาคารสามารถใช้ระบบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองได้เพียงบางส่วน ตั้งแต่ตอนช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เป็นผลให้สาขาและทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว

ธนาคารได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยระบบ ATM ให้บริการได้เวลา 8:30 น. และทุกระบบสามารถให้บริการได้ในเวลา 12:30 น. ทั้งนี้ ในวันนี้ (26 เมษายน 2562) ทุกสาขาของ TMB จะขยายเวลาทำการจนถึง 19:30 น. เพื่อให้ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมให้ลุล่วงภายในวันนี้

หากลูกค้าท่านใด มีความประสงค์ให้ TMB ประสานงานเพิ่มเติมใด ๆ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากความขัดข้องของระบบ สามารถติดต่อผ่านทาง TMB Contact Center 1558 ทุกสาขาของ TMB รวมถึงช่องทาง TMB Web Chat อีเมล์ผ่าน tmbbank.com และ TMB Facebook

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ธนาคารขอน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงบริการต่อไป
ทั้งนี้ ธนาคารต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น