“LH FUND – LH BANK” ผนึก INVESCO ยกระดับบริการทางการเงิน

12

“LH FUND – LH BANK” ผนึก INVESCO ยกระดับบริการทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนทั่วโลกตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจร

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund พร้อมด้วย นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ร่วมมือกับ INVESCO Asset Management นำโดย มร.เทอร์รี่ แพน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของภูมิภาคเอเชีย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการลงทุนเพื่อ “เพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนทั่วโลก…แบบไร้ขีดจำกัด” เพื่อยกระดับการให้บริการทางการเงินและโอกาสการลงทุนทั่วโลก ชูจุดแข็งผู้เชี่ยวชาญ Multi-asset Management ตอบโจทย์และสร้างประโยชน์ให้ลูกค้า ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินร่วมกันของทั้ง 3 บริษัท โดยเฉพาะ Portfolio Solution หรือ Asset Allocation จัดสินทรัพย์ลงทุนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า Wealth หรือ กลุ่ม High Net Worth โดยมีผู้จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง INVESCO มาช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสการลงทุนทั่วโลก