ททท. และ NIA ร่วมกับเทคมีทัวร์ จัดโครงการ“HackaTravel”

25

ททท. และ NIA ร่วมกับเทคมีทัวร์ จัดโครงการ“HackaTravel” ดึงคนรุ่นใหม่รวมหัวประชันไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลการท่องเที่ยว ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับเทคมีทัวร์ (TakeMeTour) เว็บไซต์จองทริปส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดงาน Create a New Era of Tourism in Thailand เชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมระดมความคิดและประชันไอเดียใหม่ๆ กับการแข่งขันในรูปแบบ Hackathon เป็นครั้งแรกกับโครงการ“HackaTravel” เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้จริงเพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันให้เติบโตต่อไป

นายนพพล อนุกูลวิทยา และนายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งเทคมีทัวร์ เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ HackaTravel ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา และคนทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากรวมทั้งสิ้น 268 คน จากนั้นผู้จัดได้ดำเนินการการคัดเลือกรอบแรกไปแล้ว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 3 ประการได้แก่ 1.ความเหมาะสมของสมาชิก 2. ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจ 3.การสร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ได้ตรงเป้าหมายและจุดประสงค์ของงาน

จากการคัดเลือกในรอบแรกมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 90 คน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมการแข่งขันในโครงการ“HackaTravel” ภายในระยะเวลา 2 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) โดยได้รับคำแนะนำและความรู้ดีๆ ที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีและแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งสองวันอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ผู้ชนะ 3 อันดับแรก จะได้รับเงินรางวัลรวมสูงสุดกว่า 300,000 บาท สำหรับนำไปตั้งต้นพัฒนาธุรกิจ พร้อมโอกาสดีๆที่จะได้รับการสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากพันธมิตรต่างๆของโครงการต่อไปในอนาคตอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามการแข่งขันได้ทาง www.takemetour.com/hackatravel