KTBST คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดปฏิทินตั้งโต๊ะ “สุริยศศิธร”   

68

นายจอง คยู คิม  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KTBST) เข้ารับรางวัล จากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 62  โดย KTBST ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ” ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ด้วยผลงานปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ที่ชื่อว่า “กษาปณ์ศิลป์ สถาปัตย์ไทย-เกาหลี”

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของศิลปะ สถาปัตยกรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกับประเทศเกาหลีใต้ ผ่านด้านหลังของเหรียญกษาปณ์ ชนิดที่ใช้หมุนเวียนในอดีตและปัจจุบันรวมถึงเหรียญระลึก โดยมีนางสายสมร ผ่องบรรเจิด  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป KTBST ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้