นอภ.บางระกำ มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ให้ประชาชนในนิคม

21

นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่ประชาชนภายในกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง  PM 2.5 

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นำประกาศเจตนารมณ์ การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และกล่าวคำปฏิญาณถวายความจงรักภักดี พร้อมให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ภายในกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในสังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ชูชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก พม. ร่วมมอบด้วยดังกล่าว

นายอัครโชค กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยให้จังหวัดและอำเภอจัดโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่และบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินการนำกิจกรรมการบริการออกร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับในเดือนมีนาคม 2562 นี้ กำหนดจัดขึ้น ณ วัดหนองหลวง หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหน่วยงานทั้ง ภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญแบะร่วมมือกันออกหน่วยบริการประชาชน

นายอัครโชค กล่าวต่ออีกว่า การออกหน่วยเคลื่อนที่ในวันนี้ นอกจากจะนำบริการต่างๆ ลงมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังถือเป็นการได้พบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมพูดคุยและขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาหญ้า ขยะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ในที่โล่งแจ้ง เพราะเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกลุ่มควันฝุ่นละอองจากขี้เถ้า และยังอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังฝากข้อห่วงใยในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็ได้ออกมาให้บริการฟรีในวันนี้ด้วยเช่นกัน ตลอดจน การเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะวันสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

ทางด้าน นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวถึงการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่ประชาชนผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเอง ซึ่งในวันนี้มอบให้จำนวน 5 ราย ได้แก่ นางลั่นทม แสงจันทร์ นางสำรวย สุขดี นายผึ้ง ลำขวัญ นายพูล ลำขวัญ และนางสาวเพชร ลำขวัญ ราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามขั้นตอนแล้วกว่าที่ทั้ง 5 รายจะได้รับ น.ค.3 ในวันนี้ ต้องผ่านการพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะได้รับการจัดสรรและเป็นผู้มีสิทธิได้รับ น.ค.3 ดังกล่าว โดยเฉพาะประชาขนที่อยู่ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นนิคมสร้างตนองในลักษณะพิเศษเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาในทางปกครอง มุ่งส่งเสริมให้ราษฎรได้รู้จักอาชีพใหม่ๆ ที่คนไทยไม่คุ้นเคย ซึ่งสามารถยึดเป็นพื้นฐานที่มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและขยายให้กว้างขวางต่อไปในอนาคต และเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร และระหว่างราษฎรกับราษฎรเองอีกด้วย