สถาบันโรคผิวหนังพัฒนาตำรับยาและเวชสำอางสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

43

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์เผยปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลผิวพรรณมากขึ้น ดังนั้นความสะดวก รวดเร็ว ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกอันดับแรกเมื่อมีปัญหาผิวพรรณ สถาบันโรคผิวหนังจึงได้พัฒนาตำรับยาและเวชสำอางสู่การผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังทั้งในกทม. และส่งต่อมาจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลระดับตติยภูมิไปจนถึงระดับ Super Tertiary Care ซึ่งมีคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังรองรับความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการของวงการแพทย์ผิวหนังไทย รวมถึงสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้แก่ประชาชนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม เหมาะสม มีคุณภาพและมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขในการนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุคThailand 4.0

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันโรคผิวหนังได้มีการพัฒนางานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาตำรับยาเวชสำอางและนวัตกรรมของสถาบันโรคผิวหนังสู่การผลิตเชิงพาณิชย์โดยมีการพัฒนาสูตรร่วมกับโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีขึ้นพัฒนาสินค้าเชิงพาณิชย์ และวางจำหน่ายที่สถานบริการ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้รับบริการที่ไม่ได้รับคิวตรวจ ได้รับผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังที่มีความจำเป็นพื้นฐานไปใช้โดยไม่ต้องพบแพทย์ ช่วยลดความแออัดทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปีและการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคThailand 4.0 สถาบันโรคผิวหนังจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านี้พัฒนาต่อยอดสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ราคามาตรฐานและสะดวกมากขึ้น โดยมุ่งใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ โดยในระยะแรก

มีผลิตภัณฑ์เวชสำอางตำรับสถาบันโรคผิวหนัง จำหน่ายออกสู่ท้องตลาด ดังนี้ 1. ครีมบำรุงผิวตำรับสถาบันโรคผิวหนังสูตรต้นตำรับปราศจากน้ำหอม สารแต่งสี เติมเต็มความชุ่มชื้นในทุกสภาพผิว 2. สบู่สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายสูตรต้นตำรับ3. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด SPF 30ปกป้องผิวจากแสงแดด รังสี UVA และ UVB4.ซีรั่มบำรุงผิวตำรับสถาบันโรคผิวหนัง5. ถุงเท้ายูเรีย แก้ปัญหาส้นเท้าแตกช่วยลอกเซลล์ผิวเท้า
ที่หนาตัว ไม่ระคายเคืองผิวปกติและมีความปลอดภัย