เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เตรียมจัดใหญ่งานรำลึกประวัติศาสตร์เกาะสีชัง

246

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชาชนและเอกชนต่างๆ เตรียมจัดงานวันรำลึกประวัติศาสตร์เกาะสีชังประจำปี2560 บรรยากาศย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 4-6 มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน แสงสีเสียง อาหารหลากหลาย แต่งกายเอกลักษณ์ไทย วันที่ 19-20 กันยายนนี้

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี กล่าวว่า เกาะสีชังเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทย เป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูติพระราชโอรสในพระบาทพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ) และสร้างพระจุฑาธุชราชสถาน ณ เกาะแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งทำให้เกาะสีชังเป็นเพียงเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีพระราชวังหรือเขตพระราชฐานตั้งอยู่ และยังมีประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ควรที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ และพัฒนาการท่องที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบนเกาะสีชังให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

โดยในปี 2560 นี้ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ยังร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชาชนและเอกชนต่างๆ เตรียมการจัดกิจกรรม งานวันรำลึกประวัติศาสตร์เกาะสีชัง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 โดยจัดให้มีบรรยากาศย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 4-6 มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรี แสงสีเสียง อาหารหลากหลาย แต่งกายเอกลักษณ์ไทย โดยงานวันรำลึกประวัติศาสตร์เกาะสีชัง ประจำปี2560 จะมีขึ้นในวันที่ 19-20 กันยายนนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โทร.038-216532 หรือดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น โดยพิมพ์คำว่า sichang หรือ เกาะสีชัง เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกาะสีชังก่อนการเดินทาง

เกาะสีชังตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย ตรงข้ามกับอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการ และทัศนียภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ การเดินทางที่สะดวกโดยเรือโดยสารจากท่าเรือศรีราชาใช้เวลาประมาณ 45 นาที และใช้เวลาเพียงประมาณ 15 นาทีกรณีเรือเร็ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสีชัง ส่งผลให้เศรษฐกิจบนเกาะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดจากการพาณิชย์ การท่องเที่ยว การบริการ ฯลฯ รวมถึงรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

เกาะสีชัง ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 8 เกาะ 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนราว 1,650 ครัวเรือน ประชากรแฝงราว 3,000 คน ได้แก่ กลุ่มคนที่มารับจ้างที่มากับเรือขนส่งสินค้า เฉลี่ยราว 12,000 ลำต่อปี กลุ่มคนที่มาทำงานไปกลับในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก