จัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม

32

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ด้านการนำข้อมูลเปิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยนายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” ปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)” ร่วมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ (ที่ 5 จากซ้าย) และคุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ จากการใช้ชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ“Importance of Ethics in Artificial Intelligence” โดยมี MR. Francesco Checchi UNODC Regional Anti-Corruption Adviser ตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติ (ที่ 6 จากซ้าย) ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการ บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 7 จากซ้าย) ดร.ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ที่ 8 จากซ้าย) ร่วมเสวนา ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20