Aeroflex มอบทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง

10

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) และกรรมการ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) บริษัทย่อยของ EPG พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของ Aeroflex ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อการทรงตัว และสิ่งของจำเป็น มูลค่ารวม 150,000 บาท ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนการรู้ของเยาวชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้