เชิญร่วมกิจกรรม วันนอนหลับโลก 2019

63

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดงานวันนอนหลับโลก WORLD SLEEP DAY 2019 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-13.00 น.ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมเที่ยวงานวัด ชมนิทรรศการ ตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมวงล้อพาโชค รำวง ประกวดชุดไทย 3 วัย (วัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ)

กิจกรรมเสวนา

เวลา 9.00 น. เสวนา หลับในสาเหตุใหญ่อุบัติเหตุไทย!!

เวลา 9.20 น. เสวนา คนท้องหลับอย่างไร ให้ลูกน้อยแข็งแรง

เวลา 9.40 น. เสวนา นานาสาระเรื่องการนอนหลับ ของน้องวันใหม่ พี่หน่อง และคุณแม่ครอบครัวฉัตรบริรักษ์

เวลา 10:30 น. ขับกล่อมเพลงโดยทีม Ektra Flute Quartet และทีม Ektra Clarinet Quartet จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

เวลา 11:30 น. ประกวดชุดไทย 3 วัย / ตอบคำถามชิงรางวัลใหญ่ / ผลประกวดคำขวัญ และร่วมรำวงย้อนยุค