ความสำคัญของโครงสร้างฐานรากและเสาเข็มสปันไมโครไพล์

14

งานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเมืองหรือนอกเมือง สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือระบบโครงสร้างฐานราก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นดินเพราะลักษณะชั้นดินของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปด้วย เช่น พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในอดีตเคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อกว่า 10,000 ปีที่ผ่านมา ชั้นดินบนสุดจะเป็นดินที่ตกตะกอนในน้ำทะเล ทำให้มีความอ่อนตัว เรียกว่าชั้นดินเหนียวอ่อนหนาประมาณ 8-12 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่ เพราะบางพื้นที่หนามากกว่านั้นมาก ชั้นดินเหนียวอ่อนนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารโดยตรงได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการทรุดตัว แตกร้าวของบ้านและอาคาร จำเป็นต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อถ่ายน้ำหนักอาคารลงไปสู่ชั้นดินด้านล่างที่แข็งแรงกว่า

ก่อนการสร้างบ้านหรืออาคารสักหลัง นอกจากต้องเจาะสำรวจลักษณะดินก่อนตอกเสาเข็ม เพื่อให้ได้ฐานรากที่ดีแล้ว ในระบบโครงสร้างฐานราก เสาเข็มถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของอาคาร ทำหน้าที่ในการค้ำยันอาคาร ถ่ายน้ำหนักของอาคารลงสู่พื้นดิน เสาเข็มที่ใช้ในการก่อสร้างมีอยู่หลายประเภทเพื่อความเหมาะสมในการทำงานแต่ละพื้นที่ และในการตอกเสาเข็มเราจะต้องใช้ปั้นจั่นพิเศษที่เหมาะสมกับเสาเข็มแต่ละประเภทเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านฐานรากและการตอกเสาเข็ม ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และปลอดภัยให้กับลักษณะของงานก่อสร้างต่างๆ มากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่จะตามมา เช่น บ้านทรุดไปทั้งหลังพร้อมๆกัน เนื่องจากเสาเข็มสั้นหรือเข็มไม้ หรือเสาเข็มรับน้ำหนักได้ แต่มีการกระจายน้ำหนักของเสาไม่เท่ากัน เมื่อใช้งานไปสัก 5-6 ปี บ้านจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นใดต้นหนึ่งหรือหลายต้น อาคารก็จะทรุดอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 ปีหลังก่อสร้างเสร็จ ถ้าทรุดไม่เท่ากัน อาคารก็จะแตกร้าวในที่สุด

เสาเข็มในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ สำหรับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ถือเป็นเสาเข็มรูปแบบใหม่พิเศษคุณภาพสูง ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.397-2524 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเยอรมัน เป็นเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อขนาดสั้นๆที่มีการสปัน (Spun) กรอหมุนปั่นเหวี่ยงคอนกรีต ด้วยแรงเหวี่ยงจากการสปันทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่งสูง เสาเข็มขนาดสั้นๆ นั้น สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ และตอกได้ลึกตามความลึกของชั้นดินแต่ละพื้นที่ จุดเด่นของเสาเข็มสปันไมโครไพล์ คือ สามารถติดตั้งต่อเติมภายในอาคาร บ้านเรือน โรงงาน ที่มีพื้นที่จำกัด เพดานต่ำ บริเวณแคบหรือบริเวณที่มีกระจกอยู่พื้นที่ใกล้เคียง ใช้วิธีตอกด้วยปั้นจั่นพิเศษขนาดเล็ก ลดการสั่นสะเทือนไม่ทำให้โครงสร้างเดิมแตกร้าว และผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง เหมาะกับการปรับปรุงต่อเติมบ้าน ทาวน์เฮาส์ สำนักงาน โรงงาน ที่มีพื้นที่แคบ ใช้คนเพียง 2 คนยกเข้าไปในไซต์งาน ใช้เสาเข็มสปันมาเชื่อมต่อทุก 1.5 เมตร ตอนลึกจนถึงชั้นดินดาน นวัตกรรมจึงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการต่อเติมด้านโครงสร้างระบบฐานราก สามารถสอบถามหรือปรึกษาได้ที่โทรศัพท์ 02 156 9804 หรือ http://www.bhumisiam.com