โปรแกรมตรวจสมรรถภาพการทำงานหัวใจขณะทำงานหนัก

17

โรงพยาบาลพระรามเก้า ใส่ใจสุขภาพหัวใจคุณให้แข็งแรง ด้วยการตรวจเช็คการทำงานของหัวใจให้รู้ว่ารับมือไหวได้แค่ไหน เวลาที่ต้องทำงานหนัก ด้วย “โปรแกรมตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วย EST” สามารถคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โดยการตรวจ Exercise Stress Test ซึ่งเป็นอีกวิธีการที่สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย เพื่อดูว่าขณะที่ร่างกายต้องออกแรงอย่างหนักนั้นกล้ามเนื้อหัวใจของยังคงได้รับเลือดและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเพียงพอหรือไม่ ซึ่งจะทำให้แพทย์ประเมินสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบตันในเบื้องต้น รวมถึงสภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการออกกำลังกายอีกด้วย ราคา 2,800 บาท วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00-17.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Contact center 1270 หรือทางเว็บไซต์ www.praram9.com