แลนด์แอนด์เฮ้าส์ แถลงข่าวกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปี 2562 13 ก.พ. นี้

27

ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี กลุ่มการเงินแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จัดงานแถลงข่าวกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปี 2562 เพื่อทราบถึงทิศทางและนโยบายในการลงทุน นำโดย คุณศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ LH Bank พร้อมด้วย คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ LH Fund และคุณกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจและการตลาด LH Securities ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้