เชิญร่วมฟังเรื่อง “ ต้อหินปล่อยไว้ อาจทำให้..ตาบอด ” ทางคลื่น จส.100

13

โรงพยาบาลธนบุรี2 ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังแนวทางการรักษา รวมถึงวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพดวงตา ในหัวข้อเรื่อง “ ต้อหินปล่อยไว้ อาจทำให้..ตาบอด ” โดย พญ.วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โรงพยาบาลธนบุรี 2 จะมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ให้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุข่าวสารจราจร จส. 100 ในรายการ จส.100 กับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.20 น.