น่ารัก น่าเรียน ‘อิงลิชโปรแกรม’ สาธิตกรุงเทพธนบุรี

147

เพราะต้องการที่จะพัฒนา หลักสูตรการเรียน-การสอน และ บุคคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงเรียน ล่าสุดโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีได้ทำการเปิดหลักสูตร English Program (การจัดการเรียน-การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ) ขึ้น ในปีการศึกษา 2562 นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนสามัญ โดยเริ่มต้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า จากการที่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้ ผศ.ภคนันท์ ใจงาม เป็นผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมาอย่างยาวนานและจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในผู้ร่วมริเริ่มหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ รวมทั้งได้สอน English Program ร่วมกับ Teacher เจ้าของภาษา จนเป็นหลักสูตรและหนังสือเรียนของสาธิตจุฬาได้ใช้เรียนมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ เข้ามารับตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ English Program จึงเป็นอีกความเชื่อมั่นที่จะสามารถมาช่วยพัฒนาหลักสูตร English Program ให้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างกว้างไกลทันกับโลกยุคใหม่

สำหรับการจัดห้องเรียนนั้น ได้มุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ โดยเวลาเข้ามาเรียนแล้ว จะรู้สึกมีพลัง สดชื่น แจ่มใส ซึ่งภายในห้องเรียนยังมีมุมอ่านหนังสือ ที่เด็กๆ สามารถที่จะหยิบอ่านได้ ในช่วงเวลาพักหรือหลังเลิกเรียน

ในแต่ละห้อง ได้จำกัดจำนวนนักเรียน โดยประถมศึกษา ปีที่ 1 จะมี นร. 20 คนต่อ 1 ห้อง และจะมีครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติ 1 คน พร้อมครูชาวไทยอีก 1 คน โดยใช้การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จะมี นร. ห้องละ 25 คน

ในตอนนี้ เรามีครูชาวต่างชาติทั้งหมด 4 คน ที่จะดูแลในส่วนของ EP ทั้ง 3 ระดับชั้น โดยแยกกันสอนเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และ พละศึกษา

การเรียนการสอนแบบ English Program นั้น เด็กๆ จะมีโอกาสได้เจอครูชาวต่างชาติ และใช้ภาษาอังกฤษประมาณเกือบ 50% ในแต่ละสัปดาห์ และที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนฯ ก็คือ มีการสอนภาษาจีน ตั้งแต่หลักสูตรสามัญ จนมาถึงหลักสูตร English Program ก็ยังมีการสอนด้วยเช่นกัน โดยเด็กๆ ชั้นประถมศึกษา จะได้เรียนภาษาจีนสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง กับเหล่าซือเจ้าของภาษา

การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th