บริจาคโลหิต 2 ครั้งในปีนี้รับทันทีเข็มที่ระลึกเลข ๙ไทยจากสภากาชาดไทย

138

บริจาคโลหิต 2 ครั้งในปีนี้รับทันทีเข็มที่ระลึกเลข ๙ ไทยจากสภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มอบเข็มที่ระลึกเลข ๙ ให้ผู้บริจาคโลหิต และบริจาค ส่วนประกอบโลหิต ครบ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ในโครงการ“ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นโครงการหลักรณรงค์จัดหาโลหิตทั่วประเทศ ประจำปี 2560 ที่บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดทำเข็มสัญลักษณ์เลข ๙ ไทย เป็นเลขประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสื่อถึงความอาลัย มอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต และบริจาคส่วนประกอบโลหิต ได้แก่ พลาสมา เกล็ดโลหิต และเม็ดเลือดแดง ครบ 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่งเป็นโครงการหลักรณรงค์บริจาคโลหิตประจำปี 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

โดยเข็มกลัดสัญลักษณ์เลข ๙ ไทย ผลิตจากวัสดุทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาดความกว้าง 2.5 X 3 เซนติเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร บริเวณหัวหมายเลข ๙ ปั๊มตราโลโก้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กลัดติดอยู่บนการ์ดด้านหน้าเป็นชื่อโครงการฯ ด้านหลังเป็นข้อความเชิญชวนบริจาคโลหิต “บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี” บรรจุในซองพลาสติกใส

ในส่วนกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้บริจาคโลหิต 2 ครั้ง ในปี 2560 สามารถรับเข็มที่ระลึกได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และที่หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ส่วนผู้บริจาคโลหิตของสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ได้แก่ รพ.รามาธิบดี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.ตำรวจ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และวชิรพยาบาล ทางโรงพยาบาลสาขาฯ จะส่งรายชื่อและจำนวนผู้บริจาคครบ 2 ครั้ง มาเบิกเข็มกลัดฯเลข ๙ ที่ศูนย์บริการโลหิตฯ และนำไปมอบให้ผู้บริจาคโลหิต

ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ผู้บริจาคโลหิตที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัด ภาคฯ และโรงพยาบาลสาขา จะส่งชื่อและจำนวนผู้บริจาคครบ 2 ครั้ง มาเบิกเข็มกลัดฯเลข ๙ ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และนำไปมอบให้ผู้บริจาคโลหิต ต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0- 2256- 4300, 0- 2263- 9600-99 ต่อ 1101, 1760, 1752, 1770