1 ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม

56

อัมพวัน พิชาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “1 ทศวรรษ อัตลักษณ์แห่งสยาม” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์ล้ำค่า รักษาไว้ให้ลูกหลาน : The Artisanal Collectibles” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่ พร้อมส่งต่อยังคนรุ่นใหม่ และผู้ที่เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ โดยมี ครูนิพนธ์ ยอดคำปัน (ที่ 3 จากซ้าย) ครูช่างศิลปหัตถกรรม จิตนภา โพนะทา (ที่ 5 จากซ้าย) และ สรพล ถีระวงษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พร้อมทั้ง ธชย ประทุมวรรณ (ซ้าย) ศิลปินคนรุ่นใหม่ ร่วมงาน