โรงพยาบาลวัฒโนสถ แนะ สูบบุหรี่บ่อย check ปอดหน่อยก็ดี

26

โรงพยาบาลวัฒโนสถ ร่วมรณรงค์ เพื่อตระหนักและรู้ทันโรคมะเร็งปอด ด้วย “ชุดตรวจสุขภาพปอด”* ตรวจเอกซเรย์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ ( Low-dose CT scan) ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง อาทิ อายุ 50 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่วันละซองมานานกว่า 30 ปี หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง เข้ารับการตรวจปอด ราคา 5,900 บาท*(ราคาดังกล่าวรวมค่ารังสีแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์และพบแพทย์ประจำคลินิกในการตรวจคัดกรองครั้งแรก) ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00-12.00น. สามารถรับบริการได้แพคเกจราคานี้ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ “SUNDAY CLINIC” คลินิกมะเร็งปอดและช่องอก ชั้น 3 Surgical Oncology โรงพยาบาลวัฒโนสถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-3103038-9

หมายเหตุ*ชุดตรวจสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดกรองและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ประจำคลินิกว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปอด และแพคเกจนี้สำหรับผู้ที่เข้ารับบริการในวันอาทิตย์เท่านั้น