ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

11

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม
ส่งเสริมให้เอสเอ็มอีเติบโต “ได้มากกว่า”

ทีเอ็มบี โดย ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ และนางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หรือกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 4 จังหวัด คือ สุราษฎ์ธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อให้กลุ่ม YEC แต่ละจังหวัด สามารถนำองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ช่วยพัฒนาต่อยอดธุรกิจเติบโต “ได้มากกว่า”