โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง สังเกต-ป้องกันได้

12

ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ทำให้เรื่องของการแพทย์และสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในวันนี้ก้าวหน้าไปมาก เดิมทีเราจะเข้าใจกันว่า สัตวแพทย์จะมีหน้าที่หลักในการรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและบาดเจ็บ หรือการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ปัจจุบัน มีแผนตรวจสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง หนึ่งในนั้นคือการตรวจหัวใจ เพราะโรคหัวใจก็เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเช่นกัน

เมสินี วิสิฐนรภัทร

นางสาวเมสินี วิสิฐนรภัทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติของสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบในสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากและมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ในทุกสายพันธุ์ โดยสุนัขหรือแมวที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจหัวใจ 2 ครั้งต่อปี หรืออย่างน้อยปีละครั้ง  ซึ่งรพส.ทองหล่อ เข้าใจถึงความกังวลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ จึงได้มีการพัฒนาการบริการของ “ศูนย์โรคหัวใจ” โดยมีสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยแนวทางการตรวจรักษาและการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ และทำการรักษาได้อย่างตรงจุด ทำให้สัตว์เลี้ยงปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต

สำหรับศูนย์โรคหัวใจของ รพส.ทองหล่อ จะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและให้ความแม่นยำสูง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายภาพรังสีด้วยระบบ Digital x-ray ที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล ทำให้สามารถอ่านผลเพื่อวินิจฉัยได้ดีขึ้น ช่วยให้เห็นความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจโต ภาวะน้ำท่วมปอด เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiography) ตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของหัวใจได้อย่างแม่นยำ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography) ประเมินจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะแบบเฉียบพลัน ซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต

นอกจากเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว รพส.ทองหล่อ ยังได้มีแพ็คเกจตรวจสุขภาพหัวใจสัตว์เลี้ยง อาทิ เอ็กซ์เรย์ปอดหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจโปรตีนในเลือด ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด ตรวจพยาธิหนอนหัวใจ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  โดยมีให้เลือกหลายแพ็คเกจ ในราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,490 บาท

สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่พบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการที่คล้ายจะเป็นโรคหัวใจ อาทิ เหนื่อยหอบง่าย ไอแห้ง มีอาการบวมน้ำตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรือมีอาการลิ้นม่วง ควรพาไปพบสัตวแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ หรือนำมาตรวจได้ที่ ศูนย์โรคหัวใจ รพส.ทองหล่อ พร้อมให้บริการ 24 ชม. รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/ThonglorPet หรือ Line: @jaothonglor