ทีเอ็มบี ร่วมพัฒนาระบบ Mango TMB Connect บริหารธุรกิจก่อสร้าง

21

ทีเอ็มบี ร่วมพัฒนาระบบ Mango TMB Connect
เพื่อบริหารธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรพร้อมสั่งจ่ายได้ทันที

นายเสนธิป ศรีไพพรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี ร่วมกับ นางอัญชลี วงศ์พินทุ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ เปิดตัวความสำเร็จในความร่วมมือพัฒนาระบบ “Mango TMB Connect” เชื่อมระบบการชำระเงินของธนาคารเข้ากับระบบบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถชำระเงินค่าวัสดุก่อสร้าง แรงงาน และอื่นๆ ผ่านระบบ ERP ของ Mango ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อนของขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมส่งมอบบริการทางการเงินแบบครบวงจรให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ “ได้มากกว่า”