กฟน. เปิดบ้าน! จัดงานวันเด็ก 2562 สนุกอย่างมีสาระ

11

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วย นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ (กฟน.) เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด MEA ENERGY KIDS พิชิตเรื่องไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์” ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและอนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กฟน. จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการการศึกษาและเลือกอาชีพในอนาคต โดยจำลองการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยี และผลงานของการไฟฟ้านครหลวง มาให้น้อง ๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้ ได้แก่การแสดงรถกระเช้าที่ใช้ในงานของ กฟน. สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าอันทันสมัย ที่จะเข้ามามีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตอันใกล้ พร้อมด้วยกิจกรรมแสนสนุกเสริมสร้างความรู้มากมาย อาทิ ปั่นจักรยานสะสมพลัง ต่อวงจรไฟฟ้ามหาสนุก ผจญภัยเรือโจรสลัด เพนต์หน้ากากหลากสี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนุกกับกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเกมส์ชิงรางวัลมากมายและมีบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งงาน