แม็คกรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

39

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยก่อนเริ่มพิธีคณะผู้บริหารร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความอาลัยและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อเร็วๆนี้