โฮบาร์ท นำโซแมท นวัตกรรมขจัดขยะอาหารแบบยั่งยืน

27

โฮบาร์ท นำโซแมท นวัตกรรมขจัดขยะอาหารแบบยั่งยืน
เข้ารับเกียรติบัตรจากสถาบันอาคารเขียวไทย
ในงานนิทรรศการอาคารเขียวไทย ประจำปี 2017

นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โฮบาร์ท (HOBART) ประเทศไทยและอินโดไชน่า ให้การต้อนรับ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ (ที่ 2 จากขวา) ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โซแมท (SOMAT Pulper – Dehydrator) นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถลดปัญหาขยะอาหารแบบยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกามานานมากกว่า 70 ปี ด้วยกระบวนการแปรสภาพจากขยะอาหารเป็นผงธุลี(ดิน)ชั้นดี ที่สามารถลดปริมาณขยะอาหารให้เหลือเพียง 1 จาก 8 ส่วน ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายขยะในองค์กรได้อีกด้วย จึงนับเป็นอีกหนึ่ง นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากการพัฒนาอาคารเขียวในระดับสากล พร้อมรับมอบเกียรติบัตรร่วมสนับสนุนการเข้าร่วมงานจากสถาบันอาคารเขียวไทย ในงาน นิทรรศการประจำปีของ สถาบัน อาคารเขียวไทย 2017 Thai Green Building EXPO and Conference ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา