รพ.ธนบุรี2 สร้างความสุขวันคริสต์มาส 2018 โฮะ โฮะ โฮะ

40

คุณเรวดี  ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุรี2  มอบของขวัญ ให้แก่เด็กที่มารับบริการและนอนพักรักษาตัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและ มอบความสุขให้เด็กๆ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สุขกายสบายใจในเทศกาลแห่งความสุขนี้  ณ ห้องพักผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลธนบุรี  2 เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement