1669 อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โหลดโลด-โทรเลย สพฉ.พร้อม!

81

การได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที มีส่วนอย่างมากในการรักษาชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป้วยฉุกเฉิน ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งนำไปสู่อุบัติเหตุได้ง่าย พร้อมทั้งความเสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หากใครต้องประสบภาวะเหล่านี้ ขอให้จำเบอร์ 1669 เอาไว้ หรือให้ดีกว่านั้น ก็ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น EMS 1669 ซึ่งมีความทันสมัย  ขณะที่ประชาชนโดยทั่วไป เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ก็ต้องหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะการหลีกทางให้กับรถฉุกเฉิน

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการให้บริการกับประชาชนใหม่ช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669  จำนวน 80 กว่าศูนย์ทั่วประเทศ และมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกว่า 8,000 หน่วย ซึ่งเป็นแบ่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูง ขั้นพื้นฐาน และขั้นต้น

โดยในส่วนของช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สพฉ.ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนทั้งผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ ผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น ไม่รู้สึกตัว หัวใจหยุดเต้น หรืออาการฉุกเฉินอื่นๆ สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์ 1669 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น EMS 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่น ที่สามารถบอกพิกัดของผู้โทร จะช่วยลดขั้นตอนการสอบถามจุดเกิดเหตุได้

แอปพลิเคชั่น EMS 1669 “EMS1669” สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน “EMS Certified”สำหรับตรวจสอบรถพยาบาล “Thai First Aid” ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล

ซึ่งหลังจากติดต่อไปยัง 1669 แล้วจะมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงพื้นที่เกิดเหตุ ภายใน 8-10 นาที แต่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือ พื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดอาจมีความล่าช้ากว่านี้ แต่สพฉ. จะพยายามดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งนี้สำหรับหมายเลขฉุกเฉินมีไว้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน สพฉ.ต้องขอความร่วมมืออย่าโทรศัพท์มาที่เบอร์ดังกล่าว เพราะจะเป็นการขัดขวาง หรือ รบกวน ภารกิจการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

เลขาธิการสพฉ. ยังกล่าวด้วยว่า สพฉ.ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเมื่อเห็นรถพยาบาลฉุกเฉิน ควรหลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินด้วย บางทีบางครั้งผู้ป่วยในรถนั้นอาจเป็นญาติ หรือ คนใกล้ชิดของตนเองได้ นอกจากนี้ในส่วนของการใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ หรือ UCEP นั้น เมื่อผู้ป่วยมีความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน สามารถเข้ารับการรักษากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยภายใน 72 ชั่วโมง และหากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ของสพฉ.ได้ 02-872-1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“ไม่ว่ามาตรการใดของภาครัฐที่เตรียมไว้มากขนาดไหนก็ตาม ไม่สำคัญเท่ากับพี่น้องประชาชนที่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉิน การไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์จะลดประสิทธิภาพในการขับขี่ โดยอยากให้พ่อแม่เตือนลูก ลูกเตือนพ่อแม่ พี่เตือนน้อง เพื่อนเตือนเพื่อน มีกลไกเหล่านี้ในการเตือนกัน เราไม่อยากให้ใครได้เจ็บป่วยหรือสูญเสียไปหลังจากงานรื่นเริงในปีใหม่ ไม่อยากให้มีงานศพ หรือ งานไม่ดีตามมา”เลขาธิการสพฉ.กล่าว