อยู่อย่างไรในวิกฤติฝุ่น

34

จากสภาพอากาศในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เกิดความกังวลจากประชาชนว่า เราควรจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไร ภายใต้วิกฤติฝุ่นที่กำลังเกิดขึ้น ล่าสุด มีคำแนะนำจาก พญ. ภัทราวลัย พิชาลัย แพทย์สาขาอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ รพ.กรุงเทพ ให้คำแนะนำ 5 เทคนิคอยู่อย่างไรกับอากาศฝุ่นๆ 

Advertisement
พญ. ภัทราวลัย พิชาลัย
  1. ลด/หลีกเลี่ยงเวลาที่อยู่กลางแจ้งในบริเวณที่มลพิษค่าอากาศอยู่ระดับไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะริมถนนใหญ่ ที่มีการก่อสร้างมาก
  2. หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใส่หน้ากากประเภทที่สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า“0.3 ไมครอน” ได้
  3. หลีกเลี่ยงหรือลดจำนวนชั่วโมงการออกกำลังกายกลางแจ้งในบริเวณมลพิษอากาศไม่ปลอดภัย
  4. เมื่ออยู่ในอาคาร หลีกเลี่ยงการจุดเทียน ตะเกียงในอาคาร เพื่อลดการเผาไหม้ในอาคาร
  5. หากต้องการออกกำลังกายจริงๆ แนะนำเปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นประเภทที่ใช้พลังงานน้อยลง เช่น จากวิ่งจอกกิ้งเป็นเดินช้าๆ แทน โดยกลุ่มคนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก

ด้าน กรมควบคุมมลพิษ แนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ขณะอยู่กลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ realtime ได้ทางแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai หรือเว็ปไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/index.php

สำหรับข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่ bangkokairquality.com