อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10 หัตถศิลป์ล้ำค่า หาชมยาก

251

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) : SACICT ขอเชิญชมงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10”  งานที่รวบรวมงานหัตถศิลป์ล้ำค่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สะท้อนการรังสรรค์ผลงานอันวิจิตรบรรจงของครูศิลป์แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ออกมาเป็นชิ้นงานที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกความเป็นตัวตนอย่างภาคภูมิ

มาร่วมกันซึมซับแนวคิดและการทำงานของครูช่างงานหัตถกรรมแขนงต่าง ๆ ที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป พลาดไม่ได้กับการรวบรวมหัตถศิลป์ที่กำลังจะสูญหายและหาชมได้ยาก อาทิ งานลงรักประดับมุก งานเบญจรงค์แบบโบราณ และงานเครื่องทองโบราณ ซึ่งคนไทยควรได้มาเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิต

ร่วมภาคภูมิใจไปกับงานหัตถศิลป์คู่แผ่นดินไทยในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10” ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพลนารี ฮอลล์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1289