รพ.ธนบุรี 2 จัดเสวนา  “โรคหัวใจ…ใครเสี่ยง”

22

คุณเรวดี  ไผ่เกาะ ผู้อำนวยการสายบริหารโรงพยาบาลธนบุรี 2 และ นพ.ดำรงศักดิ์ ประพุทธ์พิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโรดโชว์ BE STRONG BE HEALTHY  จัดเสวนาในหัวข้อ  “โรคหัวใจ…ใครเสี่ยง” โดย นพ.เพิ่มศักดิ์  ศรวณีย์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ พร้อมดารารับเชิญ คุณลิฟท์  สุพจน์ จันทร์เจริญ  เข้าร่วมสนทนาในครั้งนี้  กิจกรรมภายในงานให้บริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ และตรวจวัดมวลกระดูกเบื้องต้น  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 2 โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้