กสทช. ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

106

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจอายุระหว่าง 16-21 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ “รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและสิทธิในการทดสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรมออกแบบมาตรฐานสากล

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานโครงการ Digital Poster Design Competition 2018 กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่า “พระมหากษัตริย์ของไทยทรงให้ความสำคัญต่อการสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานกสทช. จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทยขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ที่มีต่อการสื่อสารและโทรคมนาคมของประเทศไทย และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดังกล่าวให้แก่ประชาชนไทยรับรู้ต่อไป พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการออกแบบโดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล”

สำหรับการประกวดออกแบบโปสเตอร์ “รำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย” เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2562

โดยรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน วิธีส่งการส่งผลงาน เกณฑ์การตัดสิน กำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http:www.arit.co.th/poster-design หรือ โทร. 02-682-6350 ต่อ 511-512