รวมพลทำดีเพื่อพ่อ 9 เดือน 9 โครงการ ครั้งที่ 6 ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

50

สยามไฟเบอร์กลาส รวมพลทำดีเพื่อพ่อ 9 เดือน 9 โครงการ ครั้งที่ 6
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดสระบุรี

นายสันชัย ห้างชัยเจริญ กรรมการผู้จัดการ (กลาง) บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ฉนวนประเภทใยแก้ว ทั้งฉนวนกันความร้อนเอสซีจี วัสดุอะคูสติกเอสซีจี และแผ่นโปร่งแสงเอสซีจี นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามวาระได้ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี (ผู้ป่วยติดเตียง) พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลให้กับผู้ดูแล และครอบครัวผู้ป่วย ในเขตตำบลหนองปลาหมอ จ. สระบุรีอีก 1 กิจกรรมในโครงการ SFG ทำดีเพื่อพ่อ 9 โครงการ 9 เดือน ครั้งที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาเป็นล้นพ้นของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย