รถเช่าเหมาอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เดินทางไกลเป็นหมู่คณะต้องรู้

28

ช่วงเวลาแห่งความสุขใจใกล้เข้ามาถึงแล้ว กับวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ ที่คนไกลบ้านต่างใช้เวลานี้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางกันเป็นหมู่คณะ และเพื่อไม่ให้ความสุขนี้ต้องกลายเป็นความทรงจำที่เลวร้าย วันนี้มีคำแนะนำด้านการเลือกใช้บริการสำหรับการเดินทางไกลมาฝาก

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนชาวไทยนิยมเดินทางเป็นหมู่คณะไปต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก เช่น ไปทำบุญ ท่องเที่ยว และกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าวบ่อยครั้ง และในจำนวนนี้พบว่ามีอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดจากการเดินทางไปทำบุญด้วยรถเช่าแบบเหมา 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรกเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา  โดยเป็นรถบัส 2 ชั้นเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้บาดเจ็บรวม 53 ราย ส่วนเหตุการณ์ที่สองเมื่อวันที่  11 พ.ย. 2561 พบรถทัวร์เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้บาดเจ็บรวม 20 ราย โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตตามมาได้

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ควรมีการวางแผนและศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง ดังนี้

1.เลือกรถเช่า  เลือกรถที่จดทะเบียน มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เลือกรถให้เหมาะสมกับการเดินทาง หลีกเลี่ยงรถโดยสาร 2 ชั้นในเส้นทางโค้งและมีความลาดชัน  จากข้อมูลของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยพบว่า รถโดยสาร 2 ชั้น มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ง่าย มากกว่ารถโดยสารชั้นเดียวถึง 8 เท่า

2.เลือกผู้ประกอบการ  มีสมุดประจำรถ มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถประจำ จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจให้ครอบคลุมผู้โดยสาร

3.เลือกคนขับ โดยการตรวจสอบชื่อ–สกุล เลขที่ใบอนุญาตขับรถ ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ชำนาญเส้นทาง มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ

สำหรับผู้โดยสารควรมีการปฏิบัติ ดังนี้ 1.คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง 2.ไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถ และ 3.หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เนื่องจากทัศนวิสัยอาจไม่ดี เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าปกติ

ทั้งนี้ หากเป็นงานบุญ ควรจัดเป็นงานบุญปลอดเหล้า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเหล้าลงได้ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือประมาณ 1-3 หมื่นบาทต่องาน ทั้งนี้ยังช่วยลดปัญหาที่จะตามมา เช่น ปัญหาหนี้สิน การก่ออาชญากรรม อุบัติเหตุและการเสียชีวิตด้วย  นอกจากนี้ ตามกฎหมายแล้วหากมีการจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422